BIP Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
logo bip gov

O Bibliotece

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie jest samorządową wojewódzką instytucją kultury. Terenem działania obejmuje obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

Do podstawowych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie głównego zbioru materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej i tworzenie bazy danych z tego zakresu, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, sprawowanie opieki merytorycznej nad bibliotekami publicznymi województwa warmińsko-mazurskiego, współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą w celu zaspokajania zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców naszego regionu.