Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Krzysztof Tkacz

Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  • Informacje dotyczące zasad korzystania z usług poszczególnych działów udostępniania zbiorów oraz obsługi czytelników znajdują się w regulaminach. Regulaminy są udostępnione na podstronie Opis działów.
  • Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków, która znajduje się w placówkach WBP lub zgłaszać do kierowników działów Biblioteki, zastępcy dyrektora ewentualnie dyrektora. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9:00 do 11:00. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (D.U. Nr 5, poz.46).